Podmienky Spoločnosti Reebok

Tieto podmienky spoločnosti Reebok obsahujú nasledujúce časti: 1. Úvod; 2. Podmienky nákupu; 3. Použitie webových stránok and 4. Rôzne, a tiež podmienky, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi prípadmi obsiahnutými v každej politike alebo dokumente a boli pre ne vytvorené odkazy.

1. Úvod

www.reebok.sk (ďalej už len "Webova stránka") je majetkom spoločnosti a / alebo je prevádzkovaná spoločnosťou, alebo v mene spoločnosti Reebok International Trading B.V., Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandsko (ďalej už len "Reebok / my / nás").

Ak umiestnite svoju objednávku na tejto tejto webovej stránke, bude kúpnopredajná zmluva uzatvorená medzi vami a spoločnosťou a bude podliehať obchodným podmienkam spoločnosti Reebok, a konkrétne, Podmienkam nákupu uvedeným nižšie.

Spoločnosť Reebok AG je materskou spoločnosťou skupiny Reebok Group, ktorá zahŕňa niekoľko pridružených spoločností, medzi ktoré patrí aj Reebok International Trading B.V.

2. Podmienky nákupu

Prosím, skôr, ako si tovar objednáte on-line z webových stránok spoločnosti Reebok, pozorne si prečítajte tieto Podmienky nákupu. Vezmite na vedomie, že Podmienky nákupu sú doplnené ďalšími podmienkami uvedenými na týchto strankách, a je na ne poskytnutý odkaz.

2.1 Kedy platia tieto Podmienky nákupu?

Podmienky nákupu platia pre všetky ponuky a zmluvy, ktoré sa týkajú predaja a dodávok produktov značky Reebok. Inými slovami, s týmito Podmienkami nákupu súhlasíte, aj keď (i) si čokoľvek objednávate z našich webových stránok alebo (ii) na akýchkoľvek iných webových stránkach, ktoré sú priamo napojené na naše webové stránky (spoločne "webové stránky") alebo, ak prijmete ponuku spoločnosti Reebok. Od týchto Podmienok nákupu je možné sa odchýliť len v prípade, ak ide o písomnú dohodu so spoločnosťou Reebok.

2.2 Produkty

Spoločnosť Reebok ponúka iný druh produktov. Môžu zahŕňať produkty kompletne navrhnuté spoločnosťou Reebok, takže sú plne navrhnuté a vytvorené spoločnosťou Reebok (kolekcia “Štandardné produkty”), a produkty, ktoré, hoci boli navrhnuté spoločnosťou Reebok, ale môžu byť prispôsobené či upravené vami a to, výberom materiálu či farby, podľa vašich vlastných predstáv (kolekcia “Prispôsobené produkty”), spoločne tvorené produkty.

Svoje produkty si môžete prispôsobiť výberom produktu navrhnutého spoločnosťou Reebok a jeho následným prispôsobením. Prispôsobenie znamená, že zadáte meno alebo číslo svojho obľúbeného hráča, svoje meno či vášho maznáčika alebo v podstate čokoľvek iné (vhodné). Vyberte si meno hráča a jeho číslo alebo pridajte svoj vlastný text alebo číslo

Okrem toho si môžete tiež upraviť alebo navrhnúť svoje vlastné Produkty mi Reebok, výberom svojej vlastnej farby a v niektorých prípadoch aj materiálov. V rámci nástrojov na prispôsobenie produktov mi Reebok, môžete pridať svoje meno, číslo, znak alebo vlajku.

2.3 Požiadavky na uzavretie zmluvy so spoločnosťou Reebok

Aby ste si mohli kúpiť naše produkty prostredníctvom našich webových stránok, musíte mať 16 rokov alebo viac.
Na našich webových stránkach si môžete objednať len v tom prípade, ak nie ste predajca, ale spotrebiteľ.
Ručíte za to, že informácie, ktoré spoločnosti Reebok poskytnete vo svojej žiadosti alebo objednávke, sú presné a úplné.

2.4 Ako je uzavretá zmluva s vami?

2.4.1 Vznik zmluvy, ktorá sa týka Štandardných produktov

Všetky informácie na našich webových stránkach sú len pozvánkou. Inými slovami, informácie nie sú ponukou alebo záväznou zmluvou. Zaslaním objednávky súhlasíte s tým, že pristupujete ku kúpe produktov, ktoré sú uvedené vo vašej objednávke.

Spoločnosť Reebok je oprávnená si vždy vopred overiť objednávku a / alebo objednávku odmietnuť bez udania dôvodov a bez záväzkov voči vám. Ak spoločnosť Reebok nepotvrdí vašu objednávku do desiatich pracovných dní, má sa za to, že bola zamietnutá.

Všetky objednávky podané vami sú podmienené súhlasom spoločnosti Reebok. Podľa nášho vlastného uváženia sa môžeme rozhodnúť vašu objednávku neprijať. Medzi príklady, kedy môžeme objednávky neprijať, patria nasledovné:

 • (a) ak produkty uvedené na Webovej stránke práve nie sú k dispozícii;
 • (b) ak sa nám nepodarí získať autorizáciu platby;
 • (c) ak sa na daný produkt môžu vzťahovať dopravné obmedzenia;
 • (d) ak tovar uvedený na Webovej stránke obsahuje zjavné chyby, napr. chybne uvedená cena alebo inak nesprávny popis produktu.

Po overení vašej objednávky vám e-mailom zašleme jej potvrdenie s číslom objednávky a podrobnosťami o produktoch, ktoré ste si u nás objednali. Potvrdenie bude obsahovať aj podrobnosti o akýchkoľvek zásielkových službách, s výnimkou tých, ktoré sa týkajú kolekcie Prispôsobených produktov tak, ako je to uvedené nižšie, v bode 2.4.2. Prijatie vašej objednávky a vznik zmluvy medzi vami a spoločnosťou Reebok o predaji z kolekcie Štandarných produktov sa neuskutoční, kým:

 • (i) nedostanete e-mail od spoločnosti Reebok, ktorý potvrdzuje dodávku tovaru z kolekcie Štandardných produktov z nášho skladu;
 • (ii) nedostanete potvrdenie od dopravcu, že tovar z kolekcie Štandardných produktov je pre vás pripravený na vyzdvihnutie, ak ste si vybrali možnosť si ho vyzdvihnúť v obchode spoločnosti Reebok alebo kancelárii dopravcu, prípadne, ak ho dopravca uložil na mieste vyzdvihnutia;
 • (iii) neobdržíte oznámenie od spoločnosti Reebok, ktoré potvrdzuje, že tovar z kolekcie Štandardné produkty je pripravený, aby ste si ho vyzdvihli vo vybranom obchode spoločnosti Reebok, v prípade, že ste sa tak rozhodli.

Vezmite, prosím, na vedomie, že možnosť vyzdvihnúť si produkty v obchode alebo u určitého dopravcu značky Reebok je k dispozícii len v určitých vymedzených krajinách a v určených obchodoch spoločnosti Reebok či kanceláriách jej dopravcu.

2.4.2 Tvorba zmluvy týkajúcej sa kolekcie Prispôsobených produktov:

Akonáhle ste vytvorili objednávku na kúpu tovaru z kolekcie Prispôsobených produktov (vrátane Produktov mi Reebok), zašleme vám e-mailom potvrdenie objednávky. Prijatie vašej objednávky a vznik kúpnopredajnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou Reebok, týkajúcej sa kúpy tovaru z kolekcie Prispôsobených produktov, sa uskutoční v prípade, ak ste dostali správu od spoločnosti Reebok, ktorá potvrdzuje vašu objednávku.

2.4.3 Uchovávanie zmlúv:

Po uzatvorení predajnej zmluvy, bude táto zmluva uložená v elektronickej podobe v archívoch Reebok. Máte právo o tejto zmluve byť kedykoľvek informovaný/á. Informácie o uloženej zmluve môžete získať cez Zákaznícky servis Reebok (viď nižšie).

2.5 Výhrada vlastníctva

Dodané produkty zostávanú majetkom spoločnosti Reebok dovtedy, kým nám na základe uzavretej zmluvy nezaplatíte dlžnú sumu v plnej výške, vrátane vynaložených nákladov na dodávku, a to aj v prípade včasných, zmeškaných alebo čiastkových dodávok. Produkty nesmiete predávať, likvidovať alebo zaťažiť skôr, ako ich budete vlastniť.

2.6 Kvalita a údržba výrobkov

Drobné rozdiely vo farbe, a ďalšie variácie produktov, sú možné v dôsledku rôznych spôsobov tvorby snímok, rôznych zobrazovacích technológii alebo iných technických dôvodov. Spoločnosť Reebok nenesie za dané rozdiely žiadnu zodpovednosť.

Spoločnosť Reebok upozorňuje na pokyny vytlačené na etiketách všetkých svojich produktov, ktoré sa týkajú ich čistenia a údržby. Spoločnosť Reebok nenesie zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej manipulácie s produktami, vrátane manipulácie, ktorá je v rozpore s jej pokynmi.

2.7 Zrušenie objednávky

Keďže vašu objednávku začneme spracovávať okamžite po jej odoslaní, nie je možné ju zrušiť.

2.8 Cena

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny sú uvedené v euro (EUR). Spoločnosť Reebok si vyhradzeju právo vykonávať cenové a produktové zmeny skôr, ako zašlete svoju objednávku.

Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo ukončiť akékoľvek špeciálne ponuky či zľavy.

Spoločnosť Reebok si účtuje náklady za doručenie. Náklady za doručenie sa líšia pri každom produkte a druhu dodávky. Dodanie môže byť účtované buď ako “expresné doručenie”, “štandardná dodávka”, “dodávka mi Reebok” alebo “kombinovaná dodávka” (len Štandardné a jednoducho Prispôsobené produkty, bez produktov mi Reebok)

Ďalšie podrobnosti o výdavkoch nájdete, ak kliknite tu, Časť Doručenie na našej webovej stránke. Tieto náklady budú, ak je to relevantné, účtované samostatne, špecifikované a prirátané k celkovej sume objednávky.

2.9 Spôsoby platby

Viac informácií nájdete na našich stránkach na lokalite spôsoby platenia.

Spoločnosť Reebok vykonáva, v súlade s politikou spoločnosti Reebok v rámci Ochrany osobných údajov, individuálnu kontrolu vášho kreditu pri každom nákupe. V závislosti od výsledkov tejto kontroly, si spoločnosť Reebok vyhradzuje právo odmietnuť určitý spôsob platby

2.10 Fakturácia

Tam, kde sme sa rozhodli, alebo sa to od nás vyžaduje podľa platných právnych predpisov, vydať alebo vytvoriť faktúry, spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo vydať alebo sprístupniť elektronické faktúry, ale vy musíte dať súhlas s takouto formou fakturácie.

2.11 Špeciálne aspekty kolekcie Prispôsobených produktov

Ak si chcete prispôsobiť objednaný produkt a urobiť ho osobitým, môžete pridať svoj vlastný text. Môžete pridať svoje meno, vybrať si meno hráča a jeho číslo alebo byť kreatívny tak, ako sa vám páči. Prosím, urobte svoje úpravy decentne, pretože si vyhradzujeme právo odstrániť nevhodný jazyk alebo použitie nevhodných značiek. Tiež majte na pamäti, že niektoré špeciálne znaky nie sú podporované naším systémom.

Žiadame vás, aby ste nepoužívali, neodovzdávali, nepredkladali, nekopírovali alebo inak nezverejňovali akékoľvek mená, slová alebo slovné spojenia, ktorá patria do jednej z nižšie uvedených kategórií:

 1. pozostávajú z alebo obsahujú názov výrobku, služby, spoločnosti, organizácie alebo udalosti, ktoré patria niekomu inému;
 2. pozostávajú z alebo obsahujú mená alebo prezývky slávnej osoby (žijúcej alebo zosnulej);
 3. porušujú alebo môžu porušiť ochranné známky tretích strán alebo iné práva duševného vlastníctva;
 4. hrozia, podnecujú násilie, sú urážlivé, obscénne, diskriminačné, oplzlé, sexuálne nevhodné, či inak protizákonné.

Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo odmietnuť všetky mená, slová alebo frázy (alebo ich kombinácie), ktoré spadajú do niektorej z vyššie uvedených kategórií alebo, ktoré sú inak neprijateľné, podľa uváženia spoločnosti Reebok. To bude mať, samozrejme, za následok zrušenie vašej objednávky. V takom prípade má spoločnosť Reebok nárok na náhradu vo výške hodnoty objednaného tovaru.

Poznamenajte si, že zadaním objednávky na tovar z kolekcie Prispôsobené produkty súhlasíte s tým, že:

 • Ručíte, že všetky názvy, slová alebo frázy, ktoré používate, odovzdávate, predkladáte, kopírujete alebo inak zverejňujete pre použitie na vašom objednanom tovare z kolekcie Prispôsobené produkty, nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií;
 • Spoločnosť Reebok a jej pridružené spoločnosti ochránite a odškodníte za všetky náklady, výdavky, škody, straty a záväzky vzniknuté alebo spôsobené v dôsledku použitia akýchkoľvek mien, slov alebo fráz použitých, odovzdaných, predložených, kopírovaných alebo inak zverejnených vami (vrátane použitia na tovare z kolekcie Prispôsobené produkty);
 • Udelíte spoločnosti Reebok a jej pridruženým spoločnostiam bezvýhradné, neodvolateľné a bez odmeny plne i čiastočne licencované právo, po celom svete používať, reprodukovať, zverejňovať a upravovať mená, slová alebo frázy, ktoré ste poskytli na účely plnenia vašej objednávky.

Ak objednávka obsahuje produkty vyrobené alebo upravené podľa želania zákazníka, inými slovami, tovar z kolekcie Prispôsobené produkty, nebudete mať žiadnu lehotu na rozmyslenie, právo na odvolanie, právo na vrátenie alebo právo na ukončenie (§ 6:230p bod f), ods 1˚ holandského Občianskeho zákonníka).

2.12 Dodávka

Spoločnosť Reebok doručí objednávku na vami uvedenú adresu vrámci Slovenska. Spoločnosť môže tovar dodať iba na domáce alebo kancelárske adresy.

DDodávky sa uskutočňujú v pracovných dňoch, ale nie vtedy, keď je vo vašej krajine či oblasti, v ktorej sa nachádza náš sklad, štátny sviatok. Preto, prosím, vezmite do úvahy všetky vnútroštátne, oblastné a miestne sviatky v krajine vášho bydliska a v meste Rieste, Nemecko (adresa skladu spoločnosti Reebok). Všimnite si, že sviatky sa môžu v každej krajine, ale aj každý rok líšiť. Odporúčame vám, aby ste si skontrolovali zoznam štátnych sviatkov, a tak získali lepší odhad o dodacích termínoch.

Pre podrobné informácie o dodacích lehotách, prosím, skontrolujte špecifikácie pre rôzne druhy doručenia, ako je “expresné doručenie”, “štandardná dodávka”, “dodávka z kolekcie Prispôsobené produkty”  a “dodávka produktov mi Reebok” kliknutím na odkaz v časti ‘Doručenie‘ na našej webovej stránke. Všimnite si, že dodacie lehoty sú iba orientačné a nie sú preto považované za záväzné lehoty. Samotná skutočnosť, že dodacia lehota je prekročená vás neoprávňuje k náhrade. Bez ohľadu na to, v prípade, že dôjde k nepredvídanému omeškaniu v prípade expresného doručenia, spoločnosť Reebok sa zaväzuje niesť zodpovednosť a vrátiť plnú sumu príplatku za expresné doručenie.

Všimnite si, že tovar z kolekcie Prispôsobené produkty má rôzne dodacie lehoty. Pridanie textu k produktu trvá nejaký čas. To znamená, že doručenie vašej kompletnej objednávky tovarov z kolekcie Štandardných a Prispôsobených produktov bude trvať až o tri dni dlhšie. Chceli by sme však zdôrazniť, že tovar z kolekcie Prispôsobené produkty mi Reebok budú dodané oddelene od iných produktov, ktoré ste si objednali, pretože ich doručenie trvá 4-6 týždňov. Overte si dodacie lehoty vo svojej krajine a pre podrobné informácie kliknite tu.

Spoločnosť Reebok je oprávnená, ak je to racionálne, robiť rozdelené dodávky tak, aby ste dostali objednaný tovar čo najskôr. V prípade takýchto rozdelených dodávok nenesiete žiadne ďalšie náklady. Avšak, v prípade, že požadujete, aby vám spoločnosť Reebok dodala tovar po častiach, môžeme vám účtovať dodatočné náklady za dopravu. Každá rozdelená objednávka musí mať uzavretú samostatnú kúpnopredajnú zmluvu. Ak spoločnosť Reebok mešká s dodávkou časti tovaru alebo jedna časť rozdelenej objednávky je chybná, neoprávňuje vás to zrušiť akékoľvek ďalšie rozdelené objednávky.

Ak pred uzavretím kúpnopredajnej zmluvy spoločnosť Reebok zistí, že už nemôže dodať objednaný tovar z kolekcie Štandardné produkty, môže spoločnosť Reebok ponúknuť ekvivalentný produkt, pokiaľ ide o kvalitu, cenu a funkciu. Vy nie ste povinný náhradný produkt prijať. Môžete ho vrátiť, ak si to želáte, do 30 dní na účet spoločnosti Reebok (vaše právo na zrušenie alebo vrátenie ostáva samozrejme nedotknuté).

Ak, v nepravdepodobnom prípade, po vstupe do kúpnopredajnej zmluvy, už spoločnosť Reebok nemôže dodať objednané produkty, ale nie je zodpovedná za túto situáciu, bude oprávnená vypovedať kúpnopredajnú zmluvu. V takom prípade vás bude, samozrejme, spoločnosť Reebok okamžite informovať a uhradí všetky náklady.

2.13 Vrátenie tovaru

Ak nie ste úplne spokojný s vašou objednávkou, máte právo na odstúpenie od zmluvy. Inými slovami, máte právo vrátiť tovar z kolekcie Štandardné produkty tak, ako je to uvedené nižšie a my sa uistíme, že vaše platby vám budú vrátené. Jednoducho, postupujte podľa pokynov vysvetlených v nasledujúcej časti.

V súlade s ustanoveniami týchto Podmienok nákupu môžete vrátiť tovar z kolekcie Štandardné produkty bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov do 30 dní odo dňa, kedy ste Štandardný produkt prevzali. Ak chcete odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy so spoločnosťou Reebok, , jednoducho nám Štandardné produkty vráťte. Prípadne môžete na to použiť priložený formulár na odstúpenie (nie je to povinné). V každom prípade (či už použijete formulár na odstúpenie, alebo nie) je však potrebné, aby ste vykonali pokyny uvedené nižšie, v časti 2.14.

Ak vrátenie tovaru spadá mimo tohto obdobia alebo je tovar opotrebovaný, poškodený alebo nie je v originálnom balení, spoločnosť Reebok nemôže prijať vrátený tovar a nemôže vám ho ani preplatiť. Vrátenia tovaru môžu byť prijaté iba v prípade, že nebol odstránený pôvodný štítok.

Všimnite si, že pre tovar z kolekcie Prispôsobené produkty môžu platiť špeciálne pravidlá (vrátane produktov mi Reebok), pretože sú vytvorené len pre vás. To znamená, že vrátenia nemôžeme akceptovať, s výnimkou výrobných vád. Ak máte otázky ohľadom vrátenia chybného tovaru z kolekcie Prispôsobené produkty zakúpených na Internete z našej webovej stránky, prosím, kontaktujte nás na

+421 2333 256 15 (freephone)
(
Mon to Fri : 8:00 - 18:00
)
(alebo na lokalite ). Pri problémoch týkajúcich sa tovaru z kolekcie Prispôsobené produkty, zakúpených v jednej z našich predajní, sa obráťte na obchod, kde ste výrobok zakúpili. Telefónne číslo je vytlačené na účtenke.

Prosím, postupujte podľa pokynov na dodacom liste. Všetky spiatočne balíky musia byť odoslané pomocou návratových štítkov od dopravcu alebo nejakou inou formou overiteľnej zásielky. Nenesieme zodpovednosť za chybne nasmerované alebo stratené zásielky.

Vrátenie produktov je na náklady a riziko spoločnosti Reebok. Nepoužité a kompletné produkty, vrátane ich originálneho balenia, musia byť podľa možností vrátené na adresu:

V prípade vrátenia tovaru, ktorý je v súlade s Podmienkami nákupu, spoločnosť Reebok uhradí kúpnu cenu i náklady na doručenie (v prípade úplne vrátených objednávok) v lehote do štrnástich dní od obdržania oznámenia, že chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť Reebok má však povinnosť preplatiť náklady až po obdržaní vrátených produktov.

Dĺžka doby, počas ktorej je vrátený tovar v tranzite, je mimo našej kontroly, avšak, hneď ako ho obdržíme, spracujeme jeho preplatenie čo najrýchlejšie. Preto je potrebné počítať aspoň so štrnástimi dňami na prijatie a spracovanie vráteného tovaru. Hoci spoločnosť Reebok vráti peniaze do 2 dní po spracovaní vášho prípadu, môže sa stať, že vaša banka alebo kreditné karty môžu vyžadovať viac času na spracovanie refundácie a pre uloženie peňazí váš účet. Akonáhle vrátený produkt dostaneme a spracujeme požiadavku, budeme vás o tom e-mailom informovať. Vrátime vám celú hodnotu produktu. Vrátenie peňazí bude vykonané rovnakou formou, ako boli uskutočnené platby pri pôvodnej kúpe.

Pokiaľ je vrátený tovar z kolekcie Štandardné produkty a spoločnosť Reebok sa domnieva, že bol poškodený v dôsledku konania alebo opomenutia, za ktoré ste zodpovený vy, alebo, ktoré je na vaše náklady a nebezpečenstvo, bude mať spoločnosť Reebok nárok odpočítať pokles hodnoty vráteného produktu v dôsledku tohto poškodenia z čiastky, ktorá vám má byť vrátená. Môžete sa vyhnúť povinnosti kompenzácie poklesu hodnoty výrobku v dôsledku použitia tým, že výrobok nebudete používať a vyhnete sa (ak je to možné) akýmkoľvek akciám, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho hodnotu.

2.14 Pokyny na vrátenie tovaru. Pokyny na vrátenie tovaru z kolekcie Štandardné produkty:

Vašu objednávku, alebo jej časť môžete teraz pohodlne vrátiť cez nový samoobslužný portál vrátenia tovaru.

1. NAJPRV navštívte reebok.sk/order-tracker a otvorte objednávku zadaním čísla objednávky a e-mailovej adresy.

2. VYBERTE položky, ktoré chcete vrátiť, zvoľte dôvod vrátenia tovaru a kliknite na Odoslať.

3. VYTLAČTE návratný formulár a štítok

4. ZABAĽTE produkty v ich originálnom balení spolu s návratným formulárom do krabice

5. PRELEPTE návratným štítkom pôvodnú adresu a zavrite krabicu

6. PODAJTE vašu zásielku na DHL WP zbernom mieste. Nájdite vaše najbližšie zberné miesto na

Myslite na to, že prispôsobené objednávky sú vyrobené priamo pre vás a nemôžu byť vrátené. Toto sa nevzťahuje na výrobné chyby.

Plné znenie pravidiel a obmedzení nájdete v našich Pravidlách pre vrátenie tovaru na http://www.reebok.sk/pomoc/vratenie.html.

V prípade, že ste so svojou objednávkou obdržali návratný formulár a štítok, použite tieto. Stratili ste štítky? Postupujte nasledovne.

2.15 Vrátenie týkajúce sa tovaru z kolekcie Prispôsobené produkty

Tak, ako to bolo už vysvetlené vyššie, tovar z kolekcie Prispôsobené produkty (vrátane produktov mi Reebok) je vytvorený len pre vás, a preto nemôžeme akceptovať jeho vrátenia, s výnimkou výrobných chýb. Ak váš tovar z kolekcie Prispôsobené produkty je chybný, prosím, kontaktujte nás ohľadom jeho vrátenia na čísle  

+421 2333 256 15 (freephone)
(
Mon to Fri : 8:00 - 18:00
)
alebo na .

2.16 Politika výmeny tovaru

Spoločnosť Reebok produkty nevymieňa. Ak si želáte svoj produkt vymeniť, budete musieť vrátiť svoj nákup a urobiť novú objednávku. Preplatenie nákladov je možné iba v prípade vráteného tovaru, ktorý je v súlade s našou politikou vrátenia.

2.17 Poškodené alebo chybné výrobky

Pre spoločnosť Reebok je kvalita prvoradá. Všetky naše produkty dôkladne testujeme v reálnych podmienkach, aby bolo zabezpečené ich plné využitie, pre ktoré boli navrhnuté. Je mimoriadne vzácne, aby boli naše produkty poškodené alebo chybné. Prosím, berte na vedomie, že spoločnosť Reebok má zo zákona povinnosť ubezpečiť sa, že jej výrobky sú v súlade s podmienkami kúpnopredajnej zmluvy.

Záruka, ktorá platí 24 mesiacov sa vzťahuje na všetky produkty v ponuke. Záruka začína plynúť dňom obdržania produktu/produktov. Hneď po obdržaní zásielky svoje produkty skontrolujte a oznámte Reebok prípadné chyby, alebo vady. Všetky požiadavky na reklamáciu musia byť doručené Reebok v rámci 24-mesačnej záručnej doby. Záruka podlieha nasledujúcim podmienkam.

Vrátené produkty sú kontrolované oddelením zabezpečovania kvality spoločnosti Reebok a ak ich poškodenie je výsledkom výrobnej chyby alebo odchýlky od špecifikácie výrobcu, budu plne preplatené. Zaväzujeme sa plne uhradiť náklady za akýkoľvek chybný tovar.

Ak bol problém spôsobený z iného dôvodu, ako je kvalita materiálov alebo proces výroby, bude vám originálny produkt vrátený. Nepreplácame produkty:

 • získané z iného zdroja ako je webová stránka
 • poškodené z dôvodu zneužitia alebo nedbanlivosti (vystavenie chemikáliám, žieravým látkam
 • otvorenému plameňu, vysokým teplotám, ostrým predmetom, atď.)
 •  poškodené z dôvodu zneužitia alebo vykonávania iných činností, než na aké boli určené (používanie bežeckej obuvi pri halových športoch alebo použitie turistickej obuvi ako pracovnej, atď.)

Prosím, upozorňujeme, že životnosť akéhokoľvek produktu spoločnosti Reebok závisí od individuálneho použitia produktu, podmienok použitia a charakteristických druhov opotrebenia. Naše produkty, ktoré boli poškodené bežným opotrebením alebo prekročili primeranú životnosť, nepodliehajú náhrade.

Náš zákaznícky servis je vám kdispozícii. Prosím, neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi otázkami a primpmienkami. Volajte nás na čísle  

+421 2333 256 15 (freephone)
(
Mon to Fri : 8:00 - 18:00
)
alebo na .

3. Použitie webových stránok

Pozorne si prečítajte obchodné podmienky pre použitie webovej stránky (“Obchodné podmienky pre použitie webovej stránky”) pred jej použitím a tiež aj akýkoľvek obsah spoločnosti Reebok na webových stránkach sociálnych médií vrátane, ale bez obmedzenia, i na Facebooku a Twitteri (spoločne: “Webová stránka”). Tieto "Obchodné podmienky pre použitie webovej stránky" platia pre všetky návštevy a používanie webovej stránky, rovnako ako aj na obsah (tak, ako je to definované nižšie), informácie, odporúčania, výrobky a služby poskytované vám alebo prostredníctvom webovej stránky. Prístupom a používaním webových stránok dávate svoj súhlas s použitím týchto "Obchodných podmienok pre použitie webovej stránky" v plnom rozsahu, okrem iných práv alebo nariadení, ktoré sa vzťahujú na webovú stránku a Internet. Ak nesúhlasíte s týmito "Obchodnými podmienkami pre použitie webovej stránky", prosím, webovú stránku opustite.

3.1 Obsah na webovej stránke

Všetok obsah predstavovaný alebo zobrazený na webovej stránke, vrátane, ale nie len výhradne, ako sú logá, ikony, ochranné známky, text, grafika, fotografie, obrázky, pohyblivé obrázky, zvuky, ilustrácie a softvér (“obsah”), sú vo vlastníctve spoločnosti Reebok AG, jej dcérskych spoločností, jej licenčných poskytovateľov alebo poskytovateľov ich obsahu. Všetky prvky webovej stránky, vrátane, ale nie obmedzene, všeobecného dizajnu a obsahu, môžu byť chránené autorskými právami, morálnymi právami, právami k databáze, ochrannou známkou a ďalšími právnymi predpismi, týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva. Okrem prípadov výslovne povolených v tejto alebo inej dohode so spoločnosťou Reebok, nesmie byť žiadna časť alebo prvky webovej stránky či jej obsahu kopírovaná alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom. Webová stránka, jej obsah a všetky súvisiace práva musia zostať výhradným vlastníctvom spoločnosti Reebok AG, jej pridružených spoločností alebo jej licenčných poskytovateľov, ak to nie je výslovne dohodnuté inak. Všetky tieto práva sú vyhradené.

3.2 Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva na všetok obsah patria a sú podľa potreby naďalej vo vlastníctve spoločnosti Reebok AG, jej pridružených spoločností alebo jej licenčných poskytovateľov. S výnimkou prípadov, keď je to stanovené inak. V konkrétnych dokumentoch v rámci webovej stránky môžete zobraziť, prehrávať, tlačiť a sťahovať obsah nájdený na webovej stránke len pre osobné, informačné a iné nekomerčné účely. Nesmiete meniť žiaden z materiálov a nesmiete kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prevádzať alebo predávať akúkoľvek časť obsahu. Nesmiete opakovane používať akýkoľvek obsah bez získania súhlasu od spoločnosti Reebok. Pre účely týchto obchodných podmienok je zakázané použitie takéhoto obsahu na iných webových stránkach či v inom sieťovom prostredí. Neodstránite žiadne autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastnícke práva z obsahu nájdeného na webovej stránke.

V prípade, že si stiahnete softvér (vrátane, ale bez obmedzenia, na šetriče obrazovky, aplikácie inteligentných telefónov, ikony, videá a tapety) z webovej stránky, softvér obrázkov, vrátane všetkých súborov, ktoré sú založené alebo generované softvérom a údaje sprevádzajúce softvér (súhrnne “Softvér”) sú licencované spoločnosťou Reebok. Týmto, však, spoločnosť Reebok neprenáša svoje vlastnícke práva na daný softvér. Vlastníte médium, na ktorom je softvér zaznamenaný, ale spoločnosť Reebok si ponecháva úplné a kompletné právo k softvéru a všetky práva na duševné vlastníctvo s ním spojené. Nesmiete distribuovať, predávať, dekompilovať, spätne analyzovať, rozkladať a ani inak prevádzať softvér na formy čitateľné pre človeka.

Všetky ochranné známky, servisné značky, logá a obchodné názvy, ktoré sa objavujú na produktoch spoločnosti Reebok Group, obaloch výrobku a / alebo na internetovej stránke , či už registrované alebo nie (vrátane, ale nie obmedzene ) na: slovné ochranné známky "Reebok", "3-Bars logo", "the Trefoil logo", "the Globe", "the 3-Stripes mark") (ochranné známky) zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Reebok AG, jej pridružených spoločností alebo jej licenčných poskytovateľov (podľa potreby) a sú chránené podľa platných predpisov o ochranných známkach a dohodách. Nesmiete používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, nahrávať, posielať, prenášať, distribuovať alebo upravovať akýmkoľvek spôsobom žiadnu z ochranných známok, vrátane reklamy alebo zabezpečením publicity, v súvislosti s distribúciou materiálov na webovej stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Reebok. Použitie akýchkoľvek ochranných známok na akýchkoľvek iných webových stránkach alebo v sieťovom počítačovom prostredí, napríklad ukladaním alebo reprodukciou (časti) webovej stránky na akejkoľvek externej internetovej stránke alebo vytváraním odkazov, hypertextových odkazov, alebo hlbokých odkazov medzi webovými stránkami a akýmikoľvek inými internetovými stránkami, je, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Reebok, zakázané.

3.3 Zrieknutie sa záruk

Webová stránka a jej obsah sú zadarmo za predpokladu, "tak, ako to je" a sú bez akejkoľvek záruky. Informácie na webovej stránke sú určené ako všeobecné informácie a nepredstavujú poradenstvo.

Spoločnosť Reebok nevyhlasuje ani nezaručuje, že informácie a / alebo zariadenia obsiahnuté na tejto webovej stránke sú presné, úplné či aktuálne alebo, že webové stránky či server, ktorý umožňuje zobrazenie webovej stránky, sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Ďalej, spoločnosť Reebok neposkytuje stránku pre konkrétne IT infraštruktúry alebo pripojenia. Teda, spoločnosť nemôže predstavovať ani zaručovať, že prevádzka webovej stránky nebude prerušená alebo bezchybná. Spoločnosť nedáva žiadne záruky, ani vyhlásenia, ohľadom používania obsahu na webových stránkach, pokiaľ ide o ich správnosť, presnosť, primeranosť, užitočnosť, včasnosť, spoľahlivosť či inak, v každom prípade, v plnom rozsahu povolenom podľa platných zákonov.

3.4 Obmedzenie zodpovednosti

Používanie webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Ani spoločnosť Reebok, ani žiaden z jej zamestnancov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov alebo akékoľvek iné strany zapojené do tvorby, výroby alebo dodávky webovej stránky nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, následné alebo iné škody, ktoré vyplývajú z použitia, alebo nemožnosti používať obsah na webových stránkach. Platí to vrátane škody spôsobenej vírusmi či akoukoľvek nepresnosťou alebo nekompletnosťou v informáciách na webových stránkach, alebo pri realizácii produktov, či inak z toho vyplývajúcich záležitostí, v súvislosti s použitím Obchodných podmienok pre použitie webovej stránky, a to aj v prípade, ak bola spoločnosť Reebok upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

3.5 Odkazy na tretie strany

Pre vaše pohodlie a s cieľom zlepšiť využitie webových stránok, môžu byť odkazy na webové stránky, ktoré sú vo vlastníctve a pod kontrolou tretej strany, poskytnuté z času na čas. Tieto odkazy vás prevedú mimo webové stránky spoločnosti Reebok a sú aj mimo jej kontroly. To zahŕňa odkazy na partnerov, ktorí môžu používať ochranné známky ako súčasť dohody o spoločnom brandingu. Webové stránky, ku ktorým sa môžete pripojiť cestou odkazov, majú svoje vlastné obchodné podmienky, ako aj svoju vlastnú politiku pre ochranu súkromia. Spoločnosť Reebok nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za obsah a činnosť týchto webových stránok. Tieto stránky teda môžete navštíviť / sprístupniť výhradne len na vlastné riziko.

Vezmite, prosím, na vedomie, že webové stránky tretích strán môžu posielať svoje vlastné cookies pre užívateľov, zhromažďovať dáta alebo získavať osobné informácie, a preto vám odporúčame ešte pred ich použitím skontrolovať si podmienky použitia a / alebo zásady ochrany osobných údajov na daných webových stránkach.

3.6 Zneužitie webovej stránky

Je zakázané používať webové stránky na písanie alebo prenášanie akéhokoľvek obsahu vytvoreného užívateľom (ako je to definované nižšie), ktorý porušuje alebo môže porušiť práva duševného vlastníctva tretích strán, alebo ktoré sa vyhrážajú, sú nepravdivé, zavádzajúce, poburujúce, hanlivé, útočiace na súkromie, obscénne, pornografické, urážlivé, diskriminačné, protiprávne alebo by mohli viesť či povzbudzovať ku konaniu, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, porušovať práva akejkoľvek strany, alebo ktoré by inak mohli viesť k občianskoprávnej zodpovednosti či porušovaniu akéhokoľvek zákona. Spoločnosť Reebok vám môže kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, odoprieť prístup na webové stránky, v prípade, že používanie webových stránok je v rozpore s niektorou z Obchodných podmienok pre použitie webovej stránky a / alebo platných právnych predpisov.

Tiež je zakázané používať webovú stránku na propagáciu alebo vykonávanie akejkoľvek komerčnej činnosti.

3.7 Obsah vytvorený používateľmi

Všetky názory, poznámky, komentáre, kresby, grafiky, fotografie, odkazy, otázky, návrhy, informácie, videá a iné materiály, ktoré vy alebo iní používatelia webových stránok pošlete na webovú stránku alebo prenášate pomocou webovej stránky (“obsah vytvorený používateľmi”) sa považuje za nedôverný a nechránený. Obdobne, spoločnosť Reebok má bezvýhradné a bezplatné právo používať, kopírovať, distribuovať a odovzdávať všetok, užívateľmi generovaný, obsah tretím stranám pre akýkoľvek účel, na akomkoľvek médiu a v rámci celého sveta (udelenie licencie). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Reebok pôsobí iba ako pasívne vedenie pre distribúciu obsahu vytvoreného používateľmi a nie je zodpovedná alebo nenesie zodpovednosť voči vám, ani voči žiadnej tretej strane, za obsah alebo presnosť obsahu vytvoreného používateľmi. Spoločnosť Reebok nebude nepretržite sledovať a regulovať obsah generovaný používateľmi a zverejnený vami alebo medzi užívateľmi a ani nemá povinnosť tak urobiť. Bez všeobecného obmedzenia vyššie uvedeného, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek poznámky, názory, pripomienky, návrhy a ďalšie informácie vyjadrené alebo zahrnuté do obsahu vytvoreného používateľmi, nemusia byť nutne v súlade s tými, ktoré predstavuje alebo zastáva spoločnosť Reebok. Každé využitie obsahu vytvoreného užívateľom je úplne na vaše vlastné riziko. Týmto vyhlasujete a ručíte, že akýkoľvek obsah vytvorený užívateľom, vystavený alebo prenášaný vami, je originálny a nebude kopírovať prácu akejkoľvek tretej strany, lebo inak porušujete akékoľvek práva tretích strán týkajúce sa ich duševného vlastníctva, práva na ochranu súkromia a osobných práv, a že v obsahu nie sú žiadne ohováračské alebo pohŕdavé prehlásenia. Ďalej vyhlasujete a ručíte, že máte schopnosť udeliť licenciu tak, ako je to stanovené v tomto odseku. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Reebok a jej pridružené spoločnosti za všetky náklady, výdavky, škody, straty a záväzky vzniknuté alebo utrpené na strane spoločnosti Reebok alebo jej pridružených spoločností, v súvislosti s akýmkoľvek obsahom vytvoreným používateľmi, ktorý je publikovaný alebo prenášaný vami alebo vaším ďalším používaním webovej stránky.

Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, (úplne alebo čiastočne) zablokovať alebo odstrániť akýkoľvek obsah vytvorený užívateľom, zverejnený alebo prenášaný vami, o ktorom je presvedčená, že nie je v súlade s jej Obchodnými podmienkami pre použitie webovej stránky (vrátane materiálov, ktoré porušujú alebo môžu porušovať práva duševného vlastníctva tretích strán, ich práva na ochranu súkromia a ich osobné práva), alebo sú inak pre ňu neprijateľné.

Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne a písomne informovať spoločnosť Reebok (pozrite si časť Ako nás môžete kontaktovať, ktorá je uvedená nižšie) o akomkoľvek obsahu vytvorenom používateľmi (alebo inom obsahu), ktorý porušuje zásady a podmienky používania webovej stránky. Súhlasíte s tým, že spoločnosti Reebok poskytnete dostatok informácií na to, aby ste jej umožnili vyšetriť či obsah vytvorený užívateľom (alebo iný obsah) porušuje Obchodné podmienky pre použitie webovej stránky. Spoločnosť Reebok súhlasí s tým, že vynaloží úsilie v dobrej viere na vyšetrenie sťažností a prijme také opatrenia, ktoré bude považovať za vhodné. Avšak, spoločnosť Reebok nezaručuje, ani nevyhlasuje, že bude blokovať alebo odstráni (úplne či čiastočne), takto používateľmi generovaný obsah alebo akýkoľvek iný obsah.

3.8 Nevyžiadané nápady

aSpoločnosť Reebok vedie politiku nerevízie alebo neprijímania akýchkoľvek nevyžiadaných vyjadrení, nápadov, vynálezov, priemyselných vzorov a / alebo ďalších materiálov súvisiacich s podnikaním spoločnosti (vrátane a bez obmedzenia na obuv, odev, športové potreby a služby), či sa skladajú z textov, obrázkov, zvukov, softvéru, informácií alebo sú poskytované iným spôsobom (“materiálmi”) od osôb, ktoré sú mimo spoločnosti Reebok. Preto by ste nemali posielať akékoľvek materiály na webovú stránku alebo ich posielať spoločnosti e-mailom či iným spôsobom.

4. Rôzne

4.1 Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom webovej stránky alebo Obchodných podmienok spoločnosti Reebok alebo, v nepravdepodobnom prípade, si želáte podať sťažnosť, prosím, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis kliknutím tuAlternatívne, ak dávate prednosť telefónu, urobte tak, prosím, na čísle

+421 2333 256 15 (freephone)
(
Mon to Fri : 8:00 - 18:00
). Nakoniec, môžete nám písomne odkazy o uzavretí kúpnopredajnej zmluvy alebo jej výkone zasielať aj na nasledujúcu adresu:

Reebok Customer Service
Postbus 57
6200 AB Maastricht
Holandsko

4.2 Priority

V prípade, že ide o rozpor medzi Obchodnými podmienkami spoločnosti Reebok a akýmkoľvek obsahom obsiahnutým v iných častiach webovej stránky alebo v odkazoch, majú prednosť Obchodné podmienky spoločnosti Reebok obsiahnuté v tomto dokumente.

4.3 Zmeny Obchodných podmienok spoločnosti Reebok

Vyhradzujeme si právo na zmeny týchto Obchodných podmienok kedykoľvek.

Používanie tejto webovej stránky, rovnako ako aj všetkych kúpnopredajných zmlúv uzavretých medzi vami a spoločnosťou, budú predmetom verzie Obchodných podmienok spoločnosti Reebok , ktoré sú platné v čase, keď umiestnite objednávku prostredníctvom tejto webovej stránky alebo v deň prehliadania tejto webovej stránky.

Prosím, pravidelne kontrolujte Obchodné podmienky spoločnosti Reebok, aby ste mali prehľad o možných zmenách. Verzia je vyznačená k poslednému dňu revízie tak, ako je uvedené na konci tejto strany.

4.4 Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Reebok plne rešpektuje súkromie jednotlivcov, ktorí používajú webovú stránku. Podrobnosti o spôsobe, akým používame súbory cookies, typ informácií, ktoré zhromažďujeme, ako a za akým účelom budeme používať vaše osobné údaje a za akých podmienok môžeme zverejňovať tieto informácie, nájdete v Zásadách Ochrany osobných údajov a Politike súborov cookies, ktoré sú začlenené do našich Obchodných podmienok a tvoria ich súčasť.

Odoslaním objednávky súhlasíte a beriete na vedomie, že môžeme zhromažďovať, používať, ukladať a spracovávať vaše osobné údaje v súlade s našou politikou Ochrany osobných údajov.

4.5 Vyčlenenie

Každé ustanovenie Obchodných podmienok spoločnosti Reebok sa považuje za samostatné a na sebe nezávislé. Ak je niektoré ustanovenie považované za neplatné alebo inak nevykonateľné, bude považované za vyčleniteľné a nebude mať vplyv na vymáhateľnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení, obsiahnutých v týchto Obchodných podmienkach.

4.6 Subdodávky a priradenie

Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo na subdodávky, prevod, postúpenie alebo nováciu všetkých alebo niektorých z našich práv a povinností vyplývajúcich z Obchodných podmienok spoločnosti Reebok tak, aby vaše práva v rámci nich neboli ovplyvnené. Vy nesmiete subdodávať, priradzovať alebo inak prevádzať žiadne z vašich práv alebo záväzkov vyplývajúcich z Obchodných podmienok spoločnosti Reebok bez nášho písomného súhlasu.

4.7 Udalosti mimo rozumnú kontrolu

Spoločnosť Reebok nebude zodpovedná za akékoľvek oneskorenia alebo neplnenia či nesúlad s našimi záväzkami v rámci Obchodných podmienok spoločnosti Reebok, ak dôjde k meškaniu či zlyhaniu konania z príčin, ktoré sú mimo rozumnú kontrolu spoločnosti Reebok.

4.8 Platné právo a právna príslušnosť

Obchodné podmienky spoločnosti Reebok sa riadia zákonmi Holandska.

Holandské právo sa uplatňuje na kúpnopredajné zmluvy, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

Vy a spoločnosť Reebok sa týmto podriaďujete bezvýhradnej právomoci holandských súdov.

4.9 Informácie o starých elektrických zariadeniach a batériách

Pokiaľ kupujete nové elektrické zariadenie, vaše staré zariadenie pre vás zrecyklujeme zadarmo. V prípade, že nám ho odošlete, nezabudnite zaň zaplatiť príslušné poštovné. Prípadne môžete zrecyklovať svoje staré elektrické zariadenia tak, že ich zoberiete do ktorejkoľvek predajne Reebok/reebok (vlastnenej spoločnosťou Reebok), avšak pod podmienkou, že dané zariadenie je určené na rovnaké používanie, ako práve kupovaný produkt. Podrobnosti o našich predajniach nájdete na našej domovskej stránke.

Mnoho elektrických zariadení je možné opraviť alebo recyklovať, čím pomáhate chrániť prírodné zdroje a životné prostredie.  Ak ich nerecyklujete, elektrické zariadenia skončia na smetisku, na ktorom sa z nich uvoľňujú nebezpečné materiály. To spôsobuje kontamináciu pôdy a vody, čo má škodlivé následky na živú prírodu a takisto ľudské zdravie.

Elektrické zariadenia sú teraz označované symbolom preškrtnutého smetného koša, aby nám tým pripomínali, že keď zostarnú, je možné ich recyklovať. Nehádžte, prosím, žiadne elektrické zariadenia (vrátane tých, ktoré sú označené symbolom preškrtnutého smetného koša) do domového odpadu.

Niektoré produkty predávané spoločnosťou Reebok obsahujú batérie.

Batérie a dobíjacie batérie, ktoré obsahujú nebezpečné látky, sú jasne označené symbolom preškrtnutého smetného koša. Chemické označenie príslušných nebezpečných látok môže byť uvedené pod symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Príkladom sú (Pb) olovo, (Cd) kadmium a (Hq) ortuť.

Staré batérie a dobíjacie batérie sa nesmú vyhadzovať do bežného domového odpadu. Bezplatne ich možno odovzdať v miestnom zbernom centre alebo obchode. Zakúpené batérie a dobíjacie batérie môžete po ich použití odovzdať aj nám. Nezabudnite zaplatiť príslušné poštovné.